BRC-certifierad produktionsanläggning

Beskrivning​

Coldwater har alltid lagt stor vikt på hög livsmedelssäkerhet eftersom vi som livsmedelsproducent har ett stort ansvar för att säkerställa konsumenternas hälsa. Således är livsmedelssäkerhet ett nyckelord när det handlar om vårt företag och mer specifikt vid vår produktionsanläggning där våra räkor handskalas.

För att kunna dokumentera den höga livsmedelssäkerheten har vår fabrik blivit BRC-certifierad. Certifieringen innebär höga krav och standarder i förhållande till kvalitet och säkerhet, som alla måste granskas och uppfyllas genom regelbundna fabriksrevisioner. Med andra ord är certifiering ett sätt där vi alltid kan dokumentera att vi uppfyller alla krav och standarder som leverantör till livsmedelsindustrin.

Vi är mycket stolta över certifieringen. Förutom själva sigillet, är certifieringen också en intern trygghet, vilket visar att vårt arbete på fabriken alltid bygger på att uppnå en så hög kvalitet och säkerhet som möjligt – som inte bara inkluderar vår produkt utan även också våra anställda. På detta sätt gäller kraven och standarderna inte bara maten, utan även vår ledning inklusive de anställda, som alla bidrar till att säkerställa och upprätthålla certifieringen.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top